NASI PARTNERZY

Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Europa Cinemas

Pierwsza sieć kin skupiająca się na kinematografii europejskiej. Jej główne cele to: zapewnienie wsparcia operacyjnego i finansowego kinom, które prezentują filmy europejskie, dywersyfikacja i zwiększenie widowni, zachęcanie i wspieranie działania młodzieży, promowanie różnorodności produkcji filmowych oraz wymiany na poziomie krajowym i europejskim.

SFERA LDZ

Łódzka agencja wspierająca firmy w budowaniu wizerunku w sieci. Pracuje dla dużych i małych firm, ale szczególnie pomaga łódzkim przedsięwzięciom kulturalnym.

Przygotowała nam festiwalowy serwis internetowy.

Fundacja Miasto Kultury

Organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury poprzez wspieranie jej twórców, polepszanie dostępu do jej dóbr i edukację jej odbiorców.

Inicjuje działania artystyczne, kulturalne, edukacyjne i integracyjne. 

Promuje podnoszenie kwalifikacji z zakresu umiejętności biznesowych i menadżerskich w obszarze kultury.

Hub Kultury

Platforma współpracy pomiędzy twórcami, organizacjami, firmami, instytucjami i widzami, ułatwiająca realizację wspólnych projektów i reprezentowanie środowisk związanych z sektorem kultury.

Hub Kultury działa w budynku Kina Charlie, gdzie docelowo działać będą trzy nowoczesne sale z dostępem dla niepełnosprawnych, przestrzeń wystawowa i warsztatowa, strefa gastronomiczna. Podwórko będzie gościć stałe kino letnie i mikrokoncerty.

Łódź Zwana Pożądaniem

Przewodnik Łódzki. Informacje o historii Łodzi. Wycieczki i spacery.

Wytwórnia Filmów Oświatowych

Doświadczony, renomowany producent wartościowych filmów łączący wieloletnią tradycję i nowoczesność. Pełni swą misję nieprzerwanie od końca lat czterdziestych XX wieku.

Dorobek Wytwórni to 4500 filmów, obejmujących różne obszary tematyczne zrealizowanych przez kilka pokoleń polskich twórców. Wiele tytułów zaliczanych jest dziś do klasyki filmu polskiego – obrazy wyprodukowane w Wytwórni zdobyły ponad 1200 nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Legendarna instytucja, w której od ponad 70 lat realizowane są polskie filmy. To tutaj powstały słynne dokumenty i setki odcinków PKF, tu rodziły się najważniejsze trendy w polskim kinie dokumentalnym.

W Wytwórni filmy realizowali tacy twórcy, jak: Andrzej Munk, Krzysztof Kieślowski, Jan Łomnicki, Władysław Ślesicki, Kazimierz Karabasz, Jerzy Hoffman, Marcel Łoziński, Andrzej Titkow i wielu innych.

Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Organizacja reprezentująca interesy i promująca działalność niezależnych kin.

Jej celem jest budowanie standardów branży kinowej poprzez wspólną walkę o prawa, kształtowanie dobrych praktyk handlowych,  inspirowanie i wymianę doświadczeń, poszukiwanie nowych pól rozwoju, działalność edukacyjną, adresowaną do młodej widowni kin, współpracę z podobnymi organizacjami zagranicznymi.

Uniwersytet Łódzki

Jedna z największych polskich szkół wyższych – na 12 wydziałach i w Filii w Tomaszowie Mazowieckim studiuje 26 tysięcy młodych ludzi. Nad procesem kształcenia studentów czuwają niemal 4 tysiące pracowników, w tym ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich.

Jako jedna z niewielu polskich uczelni, jest notowana w międzynarodowych rankingach – QS World University, Times Higher Education, U.S. News Best Global Universities, WEBOMETRICS, w zestawieniu U-Multirank czy w rankingach kierunkowych (by subjects).

EC1 Miasto Kultury

Łódź to filmowa stolicą Polski. Działa tu niemal pół tysiąca firm związanych z branżą filmową, a szkoły wyższe kształcą jej kadry: reżyserów, operatorów, aktorów, producentów, scenografów, kompozytorów, filmoznawców.

Łódź jest gospodarzem licznych imprez filmowych, m,in. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.

Łódź Film Commission zapewnia kompleksowe wsparcie dla produkcji.

Kino Charlie

Jedno z najważniejszych kin studyjnych w Polsce, działające od 1994 roku.

Od początku prezentuje ambitny, studyjny repertuar i organizuje wiele wydarzeń artystyczno-filmowych. Do najważniejszych z nich należą: Forum Kina Europejskiego CINERGIA, Festiwal Twórców POWIĘKSZENIE, Ogólnopolski Festiwal Kina Niezależnego OFF JAK GORĄCO, Międzynarodowy Festiwal Animacji ReAnimacja.

W ramach organizowanych przez kino imprez, Łódź odwiedzili tacy twórcy jak Michael Nyman, Ryszard Horowitz, Terry Jones, Jean-Luis Trintignant, Krzysztof Kieślowski, Ang Lee i wielu innych gości.

Obecnie w Kinie Charlie powstaje Hub Kultury.

Radio Eska

Sieć rozgłośni radiowych, grających hity na czasie.

Łódź

Miasto o wyjątkowo filmowej urodzie. Było bohaterem i stanowiło plan ogromnej liczby filmów – wielkich dzieł, przebojów kinowych i telewizyjnych, dokumentów i etiud. 60 z nich pokazaliśmy podczas pierwszej edycji festiwalu Filmowa Uroda Miasta.

W 2023 roku Łódź obchodziła 600. urodziny.

Szkoła Filmowa w Łodzi

Jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie. Kształci reżyserów, operatorów, animatorów, fotografików, scenarzystów, montażystów, kierowników produkcji filmowej i telewizyjnej oraz aktorów.

Jej absolwenci zdobywali wszystkie najważniejsze nagrody filmowe: Oscary,  Złote Palmy, Złote Niedźwiedzie, Cezary, Złote Lwy, Orły i BAFTA.

Kończyli ją m.in. Roman Polański, Andrzej Wajda, Jan Machulski, Janusz Gajos, Paweł Edelman.

Veolia

Innowacyjna firma działająca w obszarze transformacji ekologicznej. Tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Poprzez działalność w tych trzech uzupełniających się obszarach dąży do zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz poprawy ich dostępności.

W 2022 r. Grupa Veolia dostarczyła wodę pitną 111 milionom ludzi, obsłużyła 97 mln osób w zakresie usług ściekowych, wyprodukowała prawie 44 miliony MWh energii i przetworzyła 61 mln ton odpadów.